Яхшы тел яз кебек

 

 

 

 

Кулыны, аннан бигрк телене тый. Ир егет зе чен туа, иле чен . Зифа, лкн, эссе, дус, саф. Эргзембай - яз крке. Русча да яхшы бел. 15648. Татлы тел тимер капканы ачар. Татлы тел тимер капканы ачар. Теле барлар халык булган, теле юк лар балык булган. (на татарском и русском языках).Мкальлрд, табышмакларда м ырларда алар бигрк т кп кулланыла: « Яхшы тел — яз кебек, яман тел — кз кебек», «Батыр даны ил теленд — куркак уе гел лемд» Ашаган чакта бар да яхшы, Баш коткарган тел д яхшы.Мгърифт эстр, иренмс ич кеше булган кеше (Г. Сйдергн д - тел, (биздергн д - тел).Римма Хадиевна Печкова. Гр кечкен булса да, бясе зур. первой квалификационной категории, классный руководитель 5-го б класса. Кышкы кар кзге икмк. перевод слов с татарского и русского языков.

Икесе д безне чен Оба очень нам нужны, И киркле затлы тел.йдгез иск тшерик. Усал тел кыш кебек, яхшы тел яз кебек . М хрефен хтерлт. Гыйлемлелек нур, наданлык - хур .б.Яхшы тел яз кебек, яман тел кз кебек.

Тмле тел дару, ачы тел агу. Шайтан таягына кырау тими. Авыздагы сзг син ия, авыздан чыккач, сз ия. Усал тел кыш кебек, яхшы тел яз кебек. Сынамышлар. Теле чибрне зе чибр. Калган эшк кар ява. Ялгыз ял крмс, (кмк ару белмс). Татлы тел тимер капканы ачар. Шуа кр без туган телебезне яратабыз, аны бик яхшы белерг, дби телд сйлшерг тырышабыз. Туган телем ирк глем, кидер сиа кел трем. Бу мкальдге яхшы м яман сзлре, сезнеч, синонимнармы, омонимнармы? - Яхшы сзене синонимы - йбт, яманныкы начар. Яхшы тел-яз кебек, Яхшы тел-яз кебек, (яман тел-кз кебек). Тукайдан мкальлшкн). 9. Фил ктрмгнне тел ктр.15646. Хллрегез ничек ? Яхшы , йбт, искиткеч, шп.Яхшы тел яз кебек , тел кз кебек . Без шушы телд сйлшеп алашабыз, белем м триб туплыйбыз. (Р.Рсимов) (Р.Рсимов) Бай кз яхшы, тик шулай да Ярлы яз-кркмрк. Яхшы тел яз кебек, яман тел кз кебек. Батыр бер л, куркак кн д л.Диктант 7. 10.Яхшы тел яз кебек, яман тел кз кебек. (Сз тзелеше темасы буенча) Язны беренче ае. (кз кебек). Кп сзне ( азы яхшы). 15640. Виртуальная татарская гимназия как новая структура национального образования в технологическом плане представляет собой системно организованный комплекс средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия Кулыны, аннан бигрк телене тый. Теле барлар халык булган, теле юк лар балык булган. Тырышлык бхет китерер, хурлык китерер. в) Лев Толстой Арыслан белн эт. Наки Исанбет, Татар халык мкальлре, татарский писатель, поэт, драматург, ученый-фольклорист и филолог, составитель татарских словарей Татарские народные пословицы на татарском языке Телефон, микрофон кебек атрибутлар куллану диалогик сйлм тзерг, ягъни кара каршы сйлшлр оештырырга аеруча ярдм ит.Яхшы тел яз кебек, яман .ел кз кебек. Яхшы тел яз кебек, яман тел кз кебек. Кар кп булса, иген уар. Сйдергн д - тел, биздергн д - тел.Бирелгн сзлрне синонимнарын уйлап яз. Усал тел кыш кебек, яхшы тел яз кебек. Кулыны, аннан бигрк телене тый. с.Денискино «Родной язык и литература».Руководитель Хайруллина Г.З. Усал тел кыш кебек, яхшы тел яз кебек. Сйдергн д - тел, (биздергн д - тел). Туган телем ирк глем, кидер сиа кел трем. Туган телем ирк глем, кидер сиа кел трем. Туган телем ирк глем, кидер сиа кел трем. Туган телем ирк глем, кидер сиа кел трем. Туры йткн котылган, (ялганлаган тотылган). а) мкаль. учитель английского языка. Туган телем ирк глем, кидер сиа кел трем. Туры йткн котылган, ялганлаган тотыл-ган. 15647. Комментарии. Ун кат укы, бер кат яз. 9.Сйдергн д тел, биздергн д тел. Усал тел кыш кебек, яхшы тел яз кебек. Усал тел кыш кебек яхшы тел яз кебек. Яхшы тел-яз кебек,яман тел кз кебек.Бу мкальдге яхшы м яман сзлре,сезнеч,синонимнарны,омонимнарны? - Яхшы сзне синонимы-йбт,яманныкы-начар.Болар синонимнар тгел. е кысан булса да, келе иркен булсын Яхшы тел яз кебек, яман тел кз кебек. Эн кзеннн сына, чичн сзеннн сына. Ун кат укы, бер кат яз. Яхшы тел яз кебек, яман тел . Туры йкн котылган, ( ялганлаган тотылган). Татлы тел тимер капканы ачар. Яман тел без кебек, яхшы тел кез кебек. Тырышлык бхет китерер , хурлык китерер.. 4.леге ср нрс була? Усал тел кыш кебек, яхшы тел яз кебек. Усал тел кыш кебек, яхшы тел яз кебек. Кп сзне (азы яхшы). Тукайдан мкальлшкн). Теле барлар халык булган, теле юк лар балык булган. Усал тел кыш кебек, яхшы тел яз кебек. Сйдергн д - тел, (биздергн д - тел). 15641. учитель английского языка. Усал тел кыш кебек, яхшы тел яз кебек. Татар теле безне туган телебез. Явыз тел мылтыктан куркынычрак. Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган.Сайт Садыковой Муниры | Тел турында мкальлрsadykova-munira.narod.ru/teldigen/telmekal.htmlКулыны, аннан бигрк телене тый. Ахырын тап Эшлег сгать итми, эшсезг сгать тми. Тип: План-конспект Размер: 36.42 Kb. Батырлык турында: Батыр бер лр, куркак ме лр. Кояш барында да бертигез карый. Татлы тел тимер капканы ачар. Татарско-русский, русско татарский словарь антонимов. Батырлык турында Яхшы тел яз кебек, (яман тел кз кебек). Яхшы тел яз кебек, яман тел кз кебек. Татарские пословицы и поговорки - Татарча мэкальлэр - Самая крупная подборка татарских пословиц в интернете. Яза-яза язу остасы булалар. первой квалификационной категории, классный руководитель 5-го б класса. "Су анасыкомандасы капитанына. Кемне кбрк? Татар халкы тел турында ни ди икн? Елан агуы тешенд,адмнеке теленд. Кулыны, аннан бигрк телене тый. Усал тел кыш кебек, яхшы тел яз кебек . Отметить нарушение. Ватык грбдн туфрак яхшы. -Сез тел турында мкальлр язып килерг тиеш идегез. Тшеп калган сзлрне куй Яхшы тел яз кебек , тел кз кебек. Усал тел кыш кебек, яхшы тел яз кебек. Аз сйл , эшл. Дрья тбендге энедн тау башындагы таш артык.Чп ыйса - чмл, чмл ыйса - богыл. Туган телем ирк глем, кидер сиа кел трем. Эшчн млен табар, ялкау сббен табар.

Татлы тел тимер капканы ачар. Знай и русский ты язык. Язын м ен бу хреф баштбн тора. Яхшы тел яз кебек, (яман тел кз кебек). Яхшы тел яз кебек, яман тел кз кебек. Теле белн фикер йртм, акылы белн фикер йрт. Усал тел кыш кебек, яхшы тел яз кебек. Ак сыер торып кит, кара сыер ятып кала. - Яхшы тел яз кебек, (яман тел кз кебек). Кеше м табигать Ай яктысы,нихтле ген якты булса да,кояшныкына ит алмый. Усал тел кыш кебек, яхшы тел яз кебек. Татлы тел тимер капканы ачар. Яхшы тел яз кебек , яман тел коз кебек. Усал тел кыш кебек, яхшы тел яз кебек. Ирт килер, кич китр (кояш). Усал тел кыш кебек, яхшы тел яз кебек. Батырлык турында: Батыр бер лр, куркак ме лр. Авыздагы сзг син ия, авыздан чыккач, сз ия. Теле барлар халык булган, теле юк лар балык булган. Яза-яза язу остасы булалар. 10. Татар теле мкаль м йтемнрг бай тел. (5-11 нче сыйныфлар чен диктантлар ыентыгы.К Мгариф,2001, 30 бит). Татарско-русский и русско-татарский словари онлайн. (яман тел-кз кебек).Тик туган ирд ген. Авыздагы сзг син ия, авыздан чыккач, сз ия. Внеклассное мероприятие по татарскому языку для учащихся начальных классов. Туры йткн котылган, (ялганлаган тотылган). Сйдергн д тел, биздергн д тел. 8 Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган. Ялгыз ял крмс, Яхшы тел яз кебек, Батыр даны ил тшенд, Картлар сзен капчыкка сал й эшлс - кыш ашарсы. Кулыны, аннан бигрк телене тый. йдгез, тел турындагы мкальлрне барлыйк ле.Усал тел кыш кебек,яхшы тел яз кебек. Кыш ги ана, яз з ана. Теле барлар халык булган, теле юк лар балык булган. Яхшы тел яз кебек, Яман тел кз кебек. Яхшы тел яз кебек, (яман тел кз кебек). Все языки Абхазский Адыгейский Азербайджанский Аймара Айнский язык Акан Албанский Алтайский Английский Арабский Арагонский Армянский Арумынский Астурийский Африкаанс Багобо Баскский Башкирский Белорусский Болгарский Бурятский Валлийский Варайский Кулыны, аннан бигрк телене тый. Ашаган чакта бар да яхшы, Баш коткарган тел д яхшы.Мгърифт эстр, иренмс ич кеше булган кеше (Г. леге йолдызлык зене исемен борынгы грек мифлары каарманы бер патша 8.Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган. Теле озын булса гомере кыска б.лыр. - Туры йткн котылган, (ялганлаган тотылган).Римма Хадиевна Печкова. е кысан булса да, келе булсын. Усал тел кыш кебек, яхшы тел яз кебек. Ялгыз кп крмс, (кмк ару белмс).

Также рекомендую прочитать: