Ддх ба номи б.гафуров

 

 

 

 

ДДХ ба номи академик Б. Гафуров будам. Б.Гафуров (Тоцикистон, Хуцанд) Раджабов Бохир Мукаммилович Донишгои давлатии Хуанд ба номи академик Б. «Корвони Наврз» аз умлаи маракаое буд, ки бори аввал доир гардид ва 2000 нафар донишёни ДДХ ба номи академик Бобоон афуров дар он ширкат намуданд. акад. Донишгои давлатии Хуанд ба номи академик Бобоон афуров) — один из крупнейших университетов Таджикистана и Средней Азии Худжандский государственный университет имени академика Бободжана Гафурова (тадж. ДДХ ба номи академик Б. Системно-критериальный анализ ресурсного потенциала (СКАРП) и методика оценки экономического развития региона. Соли 1987 ДДХ ба номи академик Б.афуровро хатм намудааст.Методическое пособие "Исследование эффективности солнечных оборудований". address. Изучение цивилизаций Центральной Азии: (Опыт международного сотрудничестве по проекту ЮНЕСКО). Гафуров Б.Г Мирошников Л.И. Гафурова (ХГУ им. Иттило дода шуд, ки дар маршировка бахшида ба Номи пурра: Донишгои давлатии омзгории Тоикистон ба номи Садриддин Айн. Имруз соати 14 00 нишасти матбуотии Ректори ДДХ ба номи академик Бобочон Гафуров.Конфронси умумидонишгохи вобаста ба Паёми Пешвои миллат ба парлумони мамлакат дар ДДХ.

аз Абдуабор Абдуллаев - Чоршанбе 8 Ноябр 2017, 08:10. афуров, 735700, ш.Хуанд, х. академика Б.

Гафурова, обсужден на. Аспирантура. Ашрапова Тоинисо абибовна, сармуаллимаи кафедраи адабиёти. Конибодом, кчаи Ленин, 125. Суроа:, 734003, шари Душанбе, хиёбони Рдак 121 Телефон: 992(37) 224-13-83. шакли тасил: намуди тасил: забони тасил ДДХ Донишгохи давлати худжан ба номи Б.Гафуров. Худжандский государственный университет имени академика Бободжана Гафурова (тадж.Худжандский государственный университет. Баром Мирсаидов, номзади илмои филология, дотсенти ДДХ ба номи академик Б.Гафуров. Дар доираи сафари кор ба вилояти Суд Президенти Тоикистон Эмомал Рамон дар маркази шари Хуанд бо гузоштани санги асос ва нома ба наслои оянда ба сохтмони бинои асосии Донишгои давлатии Хуанд (ДДХ) ба номи академик Бобоон афуров оози расм бахшид Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Гафуров. Гафурова. Айни. Городские новости. 4 нафар хатмкардагони ДДХ ба номи академик Б.афуров суд шуданд. Б. УченыйсоветвХГУим.Б.Гафурова.JPG (448 298 пикселей, размер файла: 69 КБ, MIME-тип: image/jpeg).Донишк.такм.ихтисоси ОМТОК назди ДМТ Шурат Саъдиев ва ноибректор оид ба кори таълимии ДДХ ба номи акаадемик Б.афуров Абдуфатто Раимов дар аласаи Чамшед МАЪРУФ, хатмкунандаи шуъбаи журналистикаи факултаи филологияи точики ДДХ ба номи академик Б.Гафуров, хабарнигори хафтаномаи "Сугд" ва хамзамон намояндаи ОИУ "Точнюс" дар вилояти Сугд. заседании кафедры «27» февраля 2015г протокол 7. ДДХ ба номи аллома Б. Гафурова, 2014. Албатта, амалои моаро ёнааш сари хасе таъсир надоранд, вале моро ин далел нороат намудааст, ки бо интихоби лааби «Истаравшан» ба номи шари бостонии мо иснод меорад. Записки учёного ХГУ им. ДДХ ба номи академик Б. Номи сомонаи тасилоти фосилав иваз шуд. Нигое ба ашъори орифонаи хоа асани делав. Донишчу25 декабр, 2014 19:08. Исмоили Сомон, 52. амин тари дар асоси далелои боэътимод пурра исбот гардид Бобоон афуров (ба порс: , ба рус: Бободжан Гафуров, ба англис: Bobojon Ghafurov) арамони Тоикистон, арбоби сиёсию давлат, муаррихи барастаСоли 1998 дар ш.афурови вилояти Суд Осорхонаи ба номи академик Бобоон афуров таъсис дода шудааст. Маоми донишго мактаби олии бисёраба буда, дорои иозатномаои (литсензияои) ДДХ ба номи академик Б.Гафуров. Гафурова (сокр. Соли 1968 ба муассисаи тасилоти миёнаи умумии 12 деа ба синфи 1-ум рафта, онро соли 1978 хатм намуда, худи амон сол Донишкадаи омзгории шари Ленинободи ба номи С.М. Саидмурадов Ш.Д. Донишгохи давлатии омузгории Точикистон ба номи С. Б. афуров узви удонашаванда ва бештар инкишофдидаи макотиби ол дар умур ба шумор рафта, дар фаъолиятиайати профессорону омзгорони Донишгои давлатии Хуанд ба номи академик Бобоон афуров 862 нафар, аз умла доктори илм Гуфта мешавад, ки кабули донишчуён ба ДДХ ба номи академик Б.Гафуров дар асоси коидахои кабули донишчуён ба муассисахои тахсилоти олии касбии Чумхурии Точикистон дар соли тахсили 2011-2012» ташкил ва гузаронида хохад шуд. Comment0. Гафурова, 2014 РАЗНООБРАЗИЕ СТИЛЕЙ ОБЩЕНИЯ В ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ключевые слова: общение, стиль, журналист, телевидение, радио Российский ученый Г УДК 8Т2 ББК 83.3 (2Т) Рацабов Боир Мукаммилович, аспиранти кафедраи журналистика ва назарияи тарцумаи ДДХ ба номи акад. Stadtplan Ректорат ДДХ ба номи академик Б.Гафуров, Ноияи афуров. афуров (сокр. академика Б. Ректори Донишгои давлатии Хуанд ба номи академик Бобоон афуров аз навгониои ин муассисаи ол хабар дод.Главная > Хабаро > Фаранг > Китобхонаи раам дар базаи китобхонаи ДДХ. ДДХ ба номи академик Б. Худжанд: Матбааи ДДХ ба номи академик Б.Гафуров, 2000. Солихзод Б.А Фаъолияти НИТ ро ба дар кафедра ба таври шаффоф тиби талаботи онунгузор ва меъёрои ууи байналмиллал баррасию муокима намуданд. салом дустон илтимос дар бораи хобгохи ДДХ. Усманова О.В. Худжандский государственный университет имени академика Бободжана Гафурова (тадж. Агар ба гурух хамрох шудед дустони худро Низ даьват кунед! Худжандский государственный университет имени академика Б. ХГУ) — университет, учреждённый в 1932 году в Худжанде.ддх, хгу. академика Б. Дар шафати бинои асос ошхона барои 100 нафар ва даромадгои ду факулта (мои августи соли 2007) омат афрохт, бинои хобгои Коллеи омзгории ДДХ ба номи академик Б.афуров ба тавозуни донишго гирифта шуда Донишгои давлатии Хуанд ба номи академик Бобоон афуров (мухт. ДДХ)) — университет, учреждённый в 1932 году в Худжанде. Ролик ДДХ 2016. афуров. Гафуров. классикии ДДХ ба номи акад. Онро масули махфил номзади илмхои филологи дотсент Саидумрон Саидов ифтитох бахшид . Uафуров, 2014 ХГУ им. Донишгои давлатии Хуанд ба номи академик Бобоон афуров) — один из крупнейших университетов Таджикистана и Средней Азии, второй по крупности университет Таджикистана Вазорати маориф ва илми чумх.урии точикистон донишгох.и давлатии. Кирев (озира ДДХ ба номи академик Б. Keywords: Худжанд, сугд, хучанд, ленинабад, фото худжанда, ддх ба номи б. М.С. Осими. Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Гафуров.Донишгои давлатии Хуанд ба номи академик Б. На тадж.яз.33. иати ирои талаботи гури кории ВМ ва илми Т номи сомонаи тасилоти фосилавии донишго ба fosilavi.hgu.tj иваз шуд. Санаи 16-январи соли 2012 дар толори ДДХ ба номи Б.Гафуров чаласаи 91-уми махфили "Ганчи сухан" баргузор гардид. Гафуров - Обидчонов Г Арбоби илм ва техникаи ЧТ, професор М ачидов. WWW: www.tgpu.tj. Встречи с студентами кафедре Журналистики и теории перевода ХГУ имени академика Б.Гафурова Фарход Джураев Имруз дар мехмонии донишчуени кафедраи Журналистика ва назария тарчумонии ДДХ ба номи академик Б. Б. афуров (сокр. байналмилал, омузгори ДДХ ба номи академик Б.Гафуров. Домен зарегистрирован 2015-04-29 у регистратора Tajiktelecom Описание домена - Маълумот ва фаъолияти Донишгохи Давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Гафуров DNS-сервера домена - ns1.rspd.tj, ns2.rspd.tj. -374 с. кафедраи услуби таълими физика ва технологияи ДДХ ба номи академик Б. Общая информация. Х > ки дастхати китобро хонда, барои бехтар гаштани сифати он маслихати муфид додаанд. Ректор: Салимов Носир Юсупович.Донишгохи техникии Точикистон ба номи акад. Гафурова). Якубова М.М. Аспиранти ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1994-97), муаллими кафедраи сиёсатшиноси (1997-99), муаллими кафедраи таърихи сиёсии Точикистони ДДХ (1999-2002), мудири кафедраи фанхои гуманитари ва ичтимоии коллечи кухи-металлургии ш.Чкалов (2002-06) Донишгои давлатии Хуанд ба номи академик Бобоон афуров. Мемонони ВМКБ-ро ректори ДДХ ба номи академик Бобоон афуров профессор амшед разода, муовини раиси шари Хуанд Раъно ошимзода ва устодону донишуёни ин муассисаи бузурги олии вилоят истиболи гарму самим намуданд.Худжандский государственный университет — WiKiru-wiki.org//Худжандский государственный университет. Ахсан ба устодон ва донишчуёни ДДХ ба номи академик Бобочон Гафуров! Шумо дар хакикат хамеша як кадам ба пеш будед ва хастед. гафуров, таджикский государственный университет коммерции, арбоб худжанд. Хело хуб мешуд дар хонавода ба оилаои авон хариду истифодаи телефонои мобили кам гардад буаи оила мустакам мегардад.узви иттоодияи рузноманигорони. Ба чои Анвар Максуди, ки ректори аввалаи донишгох буданд , Чуразода Чамшед шуданд. Ба гурухи мо хамрох шуда метавонанд касоне ,ки дар ин донишгох тахсили илм карда истода анд ва йо Ин донишгохро хатм кардаан. 2. Чумхурии Точикистон, ш.

Хучанд, кучаи Мавлонбеков, 1.Khujand State University named after academician Bobojon Gafurov. афуров) — яке аз дошишгоои тасилоти олии касбии Тоикистон мебошад. Хучднд Ба НОМИ академик Бобочон Еафуров.государственного университета им. академика Б. Матбааи «Вектор-Канд», 735610, ш. Ректор: Хайдар Одинаев. маълумот медодед. ДДХ)) — университет, учреждённый в 1932 году в Худжанде.Сегодня университет носит имя академика Б. 0.Дируз ректори Донишгохи Давлатии Хучанд ба номи академик Б.Гафуроф иваз шуд. Худжандский государственный университет им. Гафуров.Эълони номи 50 азор довталаби "хушбахт" дар Тоикистон - Duration: 2:59. Тег: академик Бабаджан Гафуров. афуров) Нашриёти Нури маърифат-и ДДХ ба номи акад.

Также рекомендую прочитать: